Χωράφι στην Κοκκινοτριμιθιά - Ιδανικό για Ράντζο ή Επένδυση.

1.Limassol, Limassol,

|
Added: 21 Sep. 2023, at 15:03
| Ad ID number: #3094 | Ad Views: 724

Ad informations

Ad from: Business
Land Type: Agricultural Land
Planning Zone: 10
Parcel Number: 107
Registration Block: 0
Registration Number: 14 113
Share: No
Building Factor: 10 %
Land Area: 4 014 m²

Description

Exceptional Opportunity: Land in Kokkinotrimithia - Ideal for a Ranch or Investment
General Information:

Province: Nicosia
Land Area: 4014 sq.m.
General Valuation as of 1.1.2021: 283,000.00 (Land Registry)
Sale Price: 190,000 (for quick sale)
Location: 3km from the center of Kokkinotrimithia village, 1.5km from Kokkinotrimithia Gymnasium.
Land Number: 107
Registration: 0/14113
Zoning Information:

Zone Γ3: 100% Build Density, 0.1 Coverage, 2 Floors, 8.3m Height.
Infrastructure & Amenities:

Registered Road: Immediate and easy access to the property.
Fenced: Secure and well-fenced area for property protection.
Olive Trees: The property features a number of olive trees that add both aesthetic and economic value.
Large Iron Gate: Easy and secure entrance to the property.
Additional Features:

Water and electricity are available.
The land includes stables for horses and a small house, making it ideal for someone looking to establish a ranch.
Due to its exceptional location, advantageous building coefficient, and direct access to main roads, this land represents an investment opportunity you won't want to miss.

For more information and to schedule a visit, please contact us at 99816363 - Nicolas.

---------------------------------------------------------------------------------------

Εξαιρετική Ευκαιρία: Χωράφι στην Κοκκινοτριμιθιά - Ιδανικό για Ράντζο ή Επένδυση.

Γενικές Πληροφορίες:
Επαρχία: Λευκωσία
Εμβαδόν Τεμαχίου: 4014 τ.μ.
Αξία Γενικής Εκτίμησης 1.1.2021: 283,000.00 (Κτηματολογίου)
Τιμή Πώλησης: 190,000 (για γρήγορη πώληση)
Τοποθεσία: 3km από το κέντρο του χωριού Κοκκινοτριμιθιάς, 1.5km από το Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς.
Αριθμός Τεμαχίου: 107
Εγγραφή: 0/14113

Πολεοδομική Ζώνη:
Γ3: 100% Δόμηση, Κάλυψη 0.1, Ορόφοι 2, Ύψος 8.3μ.

Υποδομές & Παροχές:
Εγκεγραμμένος Δρόμος: Άμεση και εύκολη πρόσβαση στην ιδιοκτησία.
Περίφραξη: Ασφαλής και καλά φραγμένος χώρος για την προστασία της ιδιοκτησίας.
Ελιές: Υπάρχει ένας αριθμός ελαιών που προσφέρουν τόσο αισθητική όσο και οικονομική αξία.
Μεγάλη Σιδερένια Είσοδος: Εύκολη και ασφαλές είσοδος στην ιδιοκτησία.

Πρόσθετες Παροχές:
Νερό και Ρεύμα είναι διαθέσιμα.
Διαθέτει στάβλους για άλογα και ένα μικρό σπιτάκι, καθιστώντας το ιδανικό για κάποιον που θέλει να δημιουργήσει ένα ράντζο.

Λόγω της εξαιρετικής τοποθεσίας, του προνομιακού συντελεστή δόμησης και της άμεσης πρόσβασης σε κύριες οδικές αρτηρίες, αυτό το χωράφι αποτελεί μια επένδυση που δεν πρέπει να χάσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να οργανώσετε μια επίσκεψη, επικοινωνήστε μαζί μας στο 99816363 Νικόλας.

Share to social media

Start chat

Please login to send a message to the owner of this ad.

Post an ad in the category "Land"

€190.000
99xxxxxx
Start chat
Marketplace Pin
Offline

Member since 2016