Χάλκινη εικόνα του Χριστού σε ξύλινο διάκοσμο.

1.Limassol, Limassol,

|
Added: 12 Aug. 2022, at 20:18
| Ad ID number: #1718 | Ad Views: 931

Ad informations

Ad from: Owner
Condition: New

Description

Χάλκινη εικόνα του Χριστού σε ξύλινο διάκοσμο.

Share to social media

Start chat

Please login to send a message to the owner of this ad.

Post an ad in the category "Photos, paintings"

€40
96xxxxxx
Start chat
Γρηγόρης
Offline

Member since 2022