ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 101000+ΦΠΑ

Nicosia, Nicosia,

|
Added: 18 Sep. 2022, at 10:38
| Ad ID number: #2058 | Ad Views: 875

Ad informations

Ad from: Business
Possible: Installments
Land Type: Residential Land
Planning Zone:
Share: No
Building Factor: 90 %
Land Area: 535 m²

Description

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 101000+ΦΠΑ
Η2 90% 50% 2 Όροφοι 8,3μ Ύψος
Οικόπεδο 6 770τμ 147000+ΦΠΑ
Οικόπεδο 7 689τμ 131000+ΦΠΑ
Οικόπεδο 8 535τμ 101000+ΦΠΑ
Τα πιο πάνω οικόπεδα είναι χωρισμένα με δρόμο, έτοιμα προς πώληση από το σύνολο
του διαχωρισμού. Τα υπόλοιπα οικόπεδα θα διαχωριστούν όταν πωληθούν τα πρώτα.
Προσφορά προς επένδυση ολόκληρο το κτήμα και οι μέχρι σήμερα άδειες για να
προχωρήσει η ολοκλήρωσή του 550000.
Property One Real Estate Agent R/N 1026 L/N 510/E
[email protected] TEL. 00357 99200278

Share to social media

Start chat

Please login to send a message to the owner of this ad.

Post an ad in the category "Land"

€101.000
99xxxxxx
Start chat
Aris karkotis
Offline
Active: 1 year ago

Member since 2022