Δύο παλαιές ισπανικές παραστάσεις σε κορνίζα, κεραμικό με αντίγραφο.

1.Limassol, Limassol,

|
Added: 28 Jun. 2022, at 11:40
| Ad ID number: #1124 | Ad Views: 1004

Ad informations

Ad from: Owner
Condition: New

Description

Δύο παλαιές ισπανικές παραστάσεις σε κορνίζα, κεραμικό με αντίγραφο.

Share to social media

Start chat

Please login to send a message to the owner of this ad.

Post an ad in the category "Accessories, art"

€25
96xxxxxx
Start chat
Γρηγόρης
Offline

Member since 2022