3 συλλεκτικά γυάλινα, Σταύρος, Παναγία, στο ένα μπαίνει κερί.

1.Limassol, Limassol,

|
Added: 19 Jun. 2022, at 18:19
| Ad ID number: #1055 | Ad Views: 824

Ad informations

Ad from: Owner
Condition: New

Description

3 συλλεκτικά γυάλινα, Σταύρος, Παναγία, στο ένα μπαίνει κερί.

Share to social media

Start chat

Please login to send a message to the owner of this ad.

Post an ad in the category "Accessories, art"

€40
96xxxxxx
Start chat
Γρηγόρης
Offline

Member since 2022